Menjador

Servei de menjador curs 2016-2017

El servei de menjador és d'13h a 15h. Els alumnes tenen a la seva disposició una aula d'estudi gratuïta amb la supervisió d'una professora. D'altra banda, el menú del col·legi està supervisat per una doctora en dietètica.

El servei es contractarà per mesos i no podrà haver-hi altes durant aquest període de temps. Tampoc podrà haver-hi baixes a no ser per casos de malaltia llarga. 

Els alumnes que s’hagin de quedar a dinar, que no siguin de mitja pensió, hauran de treure el tiquet a les 9h a la recepció de l’escola. El preu del tiquet serà de 8,60 €. 

El pagament es farà mensualment, juntament amb el rebut del col·legi, i l’import serà proporcional al nombre de dies de menjador que hi hagi cada mes. 

Els qui no avisin a l’Administració en acabar un mes se suposa que seguiran el mes següent. 

Les baixes de servei de menjador del mes de juny s’hauran de comunicar abans del 25 de maig.

 

 

L’import del curs 2016-2017 és:

 

Mes 

 

 

Import 

Setembre 

116,20 € 

Octubre 

157,70 € 

Novembre 

174,30 € 

Desembre 

107,90 € 

Gener 

141,10 € 

Febrer 

157,70 € 

Març 

190,90 € 

Abril 

116,20 € 

Maig 

174,30 € 

Juny 

124,50 € 

 

El 3r germà que utilitzi el servei de menjador tindrà una reducció del 25% sobre l’import total. 

Els alumnes de batxillerat poden passar per Administració per exposar el seu cas per tal que es pugui adaptar el servei de menjador segons els seus horaris. 

Els alumnes que s’hagin de quedar a mitja pensió hauran de lliurar la següent butlleta, degudament complimentada, al tutor el primer dia de classe (12 de setembre).

 

Menú de juny

Menú de maig

Butlleta Menjador