Col·legi Lestonnac l'Ensenyança de Tarragona

Col·legi Lestonnac l'Ensenyança de Tarragona

Unitas, nuestra manera de evangelizar

Unitas, la nostra manera d’evangelitzar a Companyia de Maria, El Model d’Evangelització d’Unitas intenta concretar, de manera actualitzada, la nostra manera pròpia d’evangelitzar, de viure, comunicar i compartir la Bona Nova de Jesús

Ho explicita segons el carisma rebut per santa Joana de Lestonnac, per tal d’anunciar-lo a cada realitat i col·laborar en fer d'aquest món una Casa per a tothom.

Compromis

El nostre compromís com a educadors i educadores és ser testimonis de l’alegria de conèixer-lo i acompanyar la persona perquè pugui descobrir el tresor que porta a dins.

 
 
L’espiritualitat

L’espiritualitat de la Companyia de Maria es fonamenta en cinc pilars, fruit de l’experiència personal de salvació de santa Joana de Lestonnac i de la seva vivència dels Exercicis Espirituals de sant Ignasi de Loiola. Aquests pilars ens donen identitat i assenyalen l’horitzó de la nostra missió evangelitzadora.

Aquests pilars són: coneixement intern de la persona de Jesús, buscar i trobar Déu en totes les coses, tenir cura de la flama encesa, discernir per més estimar i servir i Maria, presència inspiradora.

Comunitat

Som comunitat que vol tenir present la cura, cuidadors a l'estil de Jesús. Acompanyant cada persona des del respecte, l'acolliment, la llibertat… amb humilitat, sentint-nos Església per continuar construint el Regne de Déu al costat d'altres i pels altres. Ho explicitem des d'allò experimentat i celebrant allò que creiem.

 
 
Desenvolupant

Amb Unitas tenim un desig d’unitat en cada comunitat educativa i en els diversos projectes per “elevar l’esperit cap a coses grans, com ara la veritat, la bondat i la bellesa, la justícia i l'amor…” tal com expressa el Papa Francesc a la Carta Encíclica Fratelli Tutti.

És la proposta de sentit per tal que cada persona creixi integralment desenvolupant totes i cada una de les seves dimensions. Unitat viscuda en la diversitat, des d’un Projecte comú. Unitas perquè caminem al costat d’homes i dones de bona voluntat per fer d’aquest món un lloc més just sent constructors de nova humanitat i de fraternitat universal.

Futurs alumnes