Col·legi Lestonnac l'Ensenyança de Tarragona

Col·legi Lestonnac l'Ensenyança de Tarragona

El Nostre Col·legi

Fonaments

Propòsit

Fer realitat la Missió de la Companyia de Maria als col·legis que són de titularitat de la Companyia de Maria a Espanya.

 
 
Missió

Oferir una educació humanista cristiana que, des del diàleg fe-justícia, fe-cultura, fe-ciència i tecnologia, incideix en la formació integral de les persones i en la transformació de la societat.

Valors
  • Integritat/lleialtat: honradesa i rectitud en la conducta. Identificació dels interessos organitzacionals.
  • Cerca del bé comú: atenció a allò concret amb mirada global.
  • Cooperació: desplegar la presa de decisions generant espais pel diàleg.
  • Coherència: actitud lògica i conseqüent amb els principis que es professen.
  • Iniciativa: actuar proactivament davant d'una situació concreta. Saber identificar un problema, obstacle o oportunitat i dur a terme les accions que contribueixin a solucionar-lo.
 
Futurs alumnes