Col·legi Lestonnac l'Ensenyança de Tarragona

Col·legi Lestonnac l'Ensenyança de Tarragona

Projecte lingüístic

El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre. Recull, de manera organitzada, tant els criteris adoptats per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, com els criteris de comunicació́ del centre. Es tracta, per tant, d’un instrument que ajuda a desenvolupar de manera coherent i eficaç̧ les activitats d’aprenentatge lingüístic .

Destaquem el tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà i les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres, anglès i alemany.

Futurs alumnes