100% d'aprovats a les proves de Selectivitat

Èxit a les proves d'accés a la universitat! 100% d'aprovats! Els nostres alumnes han obtingut uns resultats molt bons als exàmens fets els dies 12, 13 i 14 de juny. La realització d'aquestes proves de selectivitat és obligatòria per a l'accés a la majoria dels ensenyaments universitaris.