Formació del professorat en competència digital

Una de les prioritats per aquest curs és la millora de la competència digital docent, per tal de respondre a les necessitats actuals i seguir ajudant als nostres alumnes a adquirir les habilitats digitals que els hi permetin ser ciutadans digitalment competents.

Per tal d’assolir aquest objectiu, el professorat s'està formant en l’ús de les eines GSuite mitjançant el grup formatiu Ieducando.