Missió, Visió i Valors

 

MISSIÓ

La raó de ser del nostre col·legi és educar a cada persona, de manera integral i harmònica des d’una perspectiva humanista-cristiana inspirada en el projecte de Santa Joana de Lestonnac, com agent de canvi i de transformació de la societat. Aquesta missió és comuna a tots els centres de la Companyia de Maria.

 

VISIÓ

La visió de futur del nostre centre es fonamenta en ser:

Un centre actiu: que forma i formarà persones amb valors cristians, compromeses amb la societat, solidàries, dialogants, respectuoses, tolerants, íntegres, amb criteri propi i responsables.

Un centre amb projecció:

- Que dóna i donarà als alumnes una bona competència comunicativa en llengües oficials del territori, català, castellà, i   en les llengües de major projecció social: anglès i  alemany.

- Que haurà integrat el treball cooperatiu com una metodologia més de treball a l’aula.

- Que tindrà consolidat:

• la primera etapa d’educació infantil

• el Batxillerat Internacional

• l’associació d’antics alumnes del col·legi

• el projecte d’interioritat, com a eina que ens ajuda a vetllar pel creixement personal dels alumnes

Un centre amb un projecte definit i innovador per a l’ús de les noves tecnologies: que utilitzarà les tecnologies de la informació (xarxes socials, moodle, blogs, tauletes, etc.) com una eina quotidiana dels  diferents aprenentatges.

Un centre proper amb les famílies, que facilita la comunicació contínua tant a nivell personal com mitjançant la Plataforma Educativa.

Un centre competencial: que té i tindrà un elevat nivell acadèmic que dóna i donarà resposta a les exigències socials (preparació  universitària,  inserciólaboral).

Centre compromès i amb carisma propi: Estarà format per un equip de mestres i professors il·lusionats, implicats, formats professionalment, coneixedors i transmissors del projecte educatiu Companyia  de Maria.

Centre acollidor i participatiu: que acull i acompanya a tots els membres de la comunitat educativa.

Centre amb impacte de marca: que serà conegut i reconegut per la seva  qualitat educativa.

Centre sostenible: que educa en els valors de sostenibilitat i sensibilització medioambiental.

 

 

VALORS DE GESTIÓ

Els tres valors centrals de la gestió del centre són:

Respecte: Valor central per al diàleg.

Transparència: Saber on som, què tenim i què pretenem aconseguir.

Integritat: Coherència amb la institució.