Salutació de la Directora

El col·legi Lestonnac-l’Ensenyança és un centre educatiu amb més de 320 anys d’història, arrelat fortament a la ciutat i referent per la seva qualitat educativa.

Des dels seus inicis, s’ha caracteritzat per ser un col·legi dinàmic i amb esperit de renovació pedagògica. És per això que compta amb un claustre de professors estable en constant formació i compromesos amb el Projecte Educatiu de la Companyia de Maria.

Un projecte que es fonamenta en una educació integral dels nostres alumnes, que aporta una formació sòlida, tant a nivell acadèmic com en valors, sota una mirada humanista-cristiana. Creiem en l’acompanyament dels nostres alumnes en tot el seu procés de formació, així com en la participació i implicació de les famílies en el dia a dia del col·legi.

Impulsem l’aprenentatge de les llengües: català, castellà, anglès i alemany, posant especial èmfasi en l’anglès com a llengua essencial de comunicació en el context actual. Potenciem també el bon ús de les noves tecnologies a l’aula, per tal que els nostres alumnes esdevinguin individus competents del segle XXI. I tot aquests reptes sempre encaminats cap a l’excel·lència acadèmica, avalada en aquesta llarga trajectòria pels resultats dels nostres alumnes en els diferents sistemes d’avaluació externs.

La nostra oferta educativa comprèn des dels 0 als 18 anys: Llar d’Infants, Ed. Infantil, Ed. Primària, ESO i BAT (en les modalitats de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials), possibilitant a més a més que els nostres alumnes en acabar l’etapa de Batxillerat obtinguin una doble titulació amb el Batxillerat Internacional. Actualment som l’únic centre educatiu a la ciutat que ofereix aquesta opció.

Recolzats per la nostra experiència educativa, compromesos i il·lusionats amb el futur us donem la benvinguda als nostre col·legi.

 

Cordialment,

 

Elena Rodríguez Balada

Directora General Col·legi Lestonnac-l’Ensenyança (Tarragona)