Ordinografia

Curs 2018/19

Als pares i mares dels alumnes de Cinquè, Sisè de primària i Primer d’ESO 

 

Tots sabem la importància que la informàtica té en el conjunt de les nostres vides i com la mateixa s’ha convertit en un instrument d’aprenentatge indispensable. L’ensenyament de la mecanografia ha estat substituït per l’ensenyament d’ordinografia.

Des d’aquestes premisses l’escola ofereix un curs d’ordinografia de dues hores setmanals per a grups de 15-17 alumnes. Les classes començaran el dilluns 1 d’octubre de 2018 i s’acabaran el dimecres 29 de maig de 2019.

L’horari de les classes serà dilluns i dimecres de 13:15h a 14:15h.

L’import mensual serà de 35 €. Els alumnes que vulguin obtenir el títol de 1r nivell o de 2n nivell, segons el cas, realitzaran les proves dins les dues últimes setmanes de maig i caldrà abonar la quantitat de 18 € corresponents a la tramitació del títol.

Esperem que aquesta sigui una eina eficaç en la millora qualitativa dels processos d’aprenentatge dels vostres fills.

Per participar de l’activitat caldrà presentar la butlleta degudament complimentada del 12 al 21 de setembre a administració.

 

   

Butlleta Ordinografia