We learn English!

El nostre centre ofereix ja des de ben petits un apropament a la llengua anglesa de qualitat. Els nens i nenes del primer cicle d'Infantil (P0, P1 i P2) estan acostumats a fer sessions regulars d'anglès i apropar-se a aquesta llengua a través de cançons, joc, teatre, etc. tot acostumant-se a la seva fonètica.