Dispositius mòbils

A Educació Infantil els nostres alumnes utilitzen els dispositius mòbils per treballar diferents competències, com ara la matemàtica, la lingüística, la tecnològica o la d’aprendre a aprendre

Cada setmana els alumnes fan ús de les tauletes interactives d’una manera natural i són ells mateixos que marquen el ritme del seu aprenentatge.