Robòtica

Els alumnes de 3r d’ESO programen els robots de LEGO per tal que aquests tinguin moviment. Amb les dades aconseguides poden relacionar conceptes de moviment rectilini i curvilini.

A més de fer servir conceptes de física per al moviment, el robot disposa de diferents sensors amb els quals poden fer que el robot interactui amb l'entorn que l'envolta.Amb el sensor d'ultrasons poden veure com els ratpenats es guien per l'entorn i fer que el robot es pugui moure per l'habitació evitant qualsevol obstacle. El sensor de color els permet fer càlculs per a minimitzar l'error per a fer un robot seguidor de línia o fer servir una ordre condicional per a que el robot reaccioni d'una manera o una altra segons el color que percep. Amb el sensor tàctil veuen com funciona un polsador i així determinar que fa el robot en cada moment de l'estat del mateix.