Batxillerat

EL BATXILLERAT LESTONNAC

L’etapa del Batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumne formació, maduresa, coneixements i habilitats que li permetin accedir a estudis universitaris, de cicles formatius de grau superior o bé incorporar-se al món laboral.

Un dels principals objectius dels col·legi Lestonnac-l’Ensenyança és el d’aconseguir una preparació sòlida i rigorosa per tal que els alumnes aconsegueixen accedir als estudis desitjats d’educació superior. Un altre dels objectius clau és el de formar persones íntegres, solidàries i compromeses amb la transformació del món que els envolta, on el respecte i la tolerància esdevinguin el seu punt d’ancoratge.

Al col·legi Lestonnac-l’Ensenyança apostem per la flexibilitat dels batxillerats, donant la possibilitat que els nostres alumnes triïn fins a 16 itineraris diferents i que puguin redefinir el seu itinerari en funció dels seus interessos.

 

Objectius

Els objectius principals en aquesta etapa són que l’alumne pugui:

·       Adquirir una formació sòlida, amb uns coneixements ben integrats i cohesionats que li permetin afrontar els reptes acadèmics i professionals del seu futur

·       Utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa en tots els àmbits i donar la possibilitat que els alumnes acreditin el nivell B2 imprescindible per a poder obtenir en un futur el grau universitari

·       Consolidar les tècniques i eines d’estudi imprescindibles per a l’educació superior

·       Ser conscient de la importància del rigor i de l’excel·lència en el treball

·       Disposar de tota la informació necessària del sistema educatiu i les diferents sortides professionals

·       Adquirir una formació humana completa, esdevenint individus respectuosos i solidaris

·       Tenir una actitud de coherència amb les seves decisions i accions

 

Metodologia

La nostra experiència ens permet dur a terme un acompanyament dels alumnes en tot el seu procés d’aprenentatge, oferint tutories i assessorament tant a nivell organitzatiu, acadèmic com de canvis de matèries o fins i tot de modalitat.

Des de l’inici de curs els alumnes coneixen la planificació anual, tant d’exàmens com d’activitats diverses, la qual cosa ajuda a que l’alumne s’organitzi i sigui autònom en l’aprenentatge. La diversificació de les activitats d’avaluació garanteix la millora contínua.

La metodologia emprada en aquesta etapa garanteix l’excel·lència en el treball i en els resultats, com així ho demostren els resultats obtinguts en les proves externes selectives (PAU) o en la superació dels cursos universitaris.

L’acompanyament, l’atenció personalitzada i la formació humana que oferim com a educadors ens permeten garantir l’èxit personal i acadèmic dels nostres alumnes.

 

Activitats i Serveis

·      Servei d’assessorament psicopedagògic

·      Concursos de Ciència i Llengua

·      Teatrea 1r de Batxillerat

·      Viatge a Roma a 2n de Batxillerat

·      Activitats d’orientació acadèmico-professional

·      Self-study(biblioteca escolar)                                                                                        

·      Exàmens de Cambridge per acreditar el nivell en llengua anglesa

·      Menjador exclusiu de Batxillerat