Batxillerat Internacional

 

Què és el Batxillerat Internacional?

El Batxillerat Internacional (IB) és una fundació educativa que ofereix quatre programes d’educació internacional, un d’ells el Programa de Diploma (PD), destinat a alumnes de 16 a 19 anys. La seu d’aquesta organització no governamental està a Ginebra i s’encarrega de l’elaboració del currículum i de que aquest s’imparteixi d’acord amb els seus criteris de qualitat i exigència.

El Programa de Diploma (PD) és un programa d’estudis rigorós i equilibrat de dos anys de durada i que està reconegut per les universitats més prestigioses de tot el món.

 

Avantatges

- L’alumne que cursi el Batxillerat Internacional en el col·legi Lestonnac-l’Ensenyança obtindrà una doble titulació: Batxillerat LOMCE i el Programa de Diploma de l’IB, ja que cursarà simultàniament matèries dels dos batxillerats.

- El currículum del PD suposa una magnífica preparació per emprendre estudis superiors, ja que està sotmès a una constant revisió i millora. La tasca dels professors que l’imparteixen també està sotmesa a rigorosos controls de qualitat.

- Estimula als alumnes a examinar tant l’entorn local com l’internacional.

- Manté la seva independència en relació als sistemes educatius concrets, la qual cosa permet adoptar pràctiques procedents d’un ampli ventall de marcs educatius i currículums de diferents països.

- L’alumne IB, en cursar la doble titulació, tindrà l’oportunitat d’accedir a la universitat a través de dues vies a la vegada.

- El prestigi i la qualitat del programa està recolzat per les universitats més importants del món a les quals els alumnes amb el Batxillerat Internacional poden accedir-hi.

 

Currículum

El currículum del PD està format per 6 grups de matèries i uns components troncals:

·      Teoria del Coneixement (TdC)

·      Creativitat, Activitat i Servei (CAS)

·      Monografia.

Bàsicament l’alumne ha d’escollir una matèria de cada grup, tres es cursen a Nivell Superior (NS) i tres a Nivell Mig (NM). Els cursos de NS i NM es diferencien pel nombre d’hores (240h/150h) que alhora implica el grau d’aprofundiment dels continguts.

F:\ELENA 16_17\DIRECCIÓ\IB\LOGOS\dp-model-en.png

 

Les matèries que s’ofereixen en el col·legi Lestonnac-l’Ensenyança de Tarragona són:

Grup 1: Literatura Catalana

Grup 2: English (Nivell Superior)

Grup3: Filosofia (Nivell Superior) i Gestió Empresarial (Nivell Superior)

Grup4: Química, Sistemes Ambientals, Biologia (Nivell Superior) i Física (Nivell Superior)

Grup 5: Matemàtiques i Estudis Matemàtics

S’estudia únicament el Batxillerat Internacional?

No. En el col·legi Lestonnac-l’Ensenyança de Tarragona, els alumnes que trien fer l’IB, cursen, a més a més de les matèries de l’IB, aquelles altres que els permetrà obtenir una doble titulació. En resum, els alumnes obtindran:

·      Batxillerat Modalitat de Ciències i Tecnologia + IB

·      Batxillerat Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials + IB

És per aquest motiu que els alumnes que optin per cursar l’IB tenen un horari lectiu més ampli.

 

Perfil de l’alumne/a

L’alumne que vulgui cursar el Batxillerat Internacional ha de ser un estudiant organitzat i amb hàbits de treball consolidats. L’organització, la constància i l’esforç són qualitats clau per aconseguir l’èxit d’aquests estudis.