Ed. Infantil

 

Objectius

Des del moment que l’alumne entra al centre ja forma part de la nostra comunitat educativa i com a membre d’aquesta comunitat, el col·legi li ofereix una educació integral per poder créixer com a persona. L'aprenentatge personalitat i amb sentit en un ambient afectiu i motivador són les claus de la nostra acció.

Aquest cicle d’Etapa d'educació infantil té com a objectius:

 • Desenvolupar globalment les capacitats de l’infant
 • Desvetllar el seu interès per aprendre
 • Treballar l’hàbit i l’habilitat de qüestionar-se i fer-se preguntes i trobar-ne respostes

 

Metodologia

 

Tots aquests objectius bàsics els treballem de manera competencial treballant les intel·ligències múltiples i ho fem mitjançant:

 • L'aprenentatge basat en projectes, per mitjà del treball cooperatiu
 • La immersió en llengua anglesa, rutines i sessions diàries amb el suport de personal nadiu
 • Els Bits d’intel·ligència
 • El treball de la psicomotricitat
 • La Matemàtica manipulativa: AXIOMA (https://nouaxioma.barcanova.cat/)
 • Els espais d'aprenentatge 
 • El treball de les emocions mitjançant la Interioritat 
 • La integració de les noves tecnologies en l'aprenentatge
 • Espai de natura: amb el jardí aromàtic i l'hort urbà
 • La programació i la robòtica
 • El Programa TEI (tutoria entre iguals) que de fomenta la convivència escolar per mitjà del treball emocional, desenvolupant competències personals
 • L'activitació de natació a P5

Aquesta etapa gaudeix de servei de logopèdia per treballar individualment, si és necessari, la fonètica o dicció, impresincdibles per poder fer un bon aprenentatge de la lectoescriptura.