Ed. Infantil

 

Des del moment que l’alumne entra al centre ja forma part de la nostra comunitat educativa i com a membre d’aquesta comunitat, el col·legi li ofereix una educació integral per poder créixer com a persona.

 

Aquest cicle d’EI té com  a objectius:

-       Desenvolupar globalment les capacitats de l’infant

-       Desvetllar el seu interès per aprendre

-       Treballar l’hàbit i l’habilitat de qüestionar-se i fer-se preguntes i trobar-ne respostes

 

Tots aquests objectius bàsics els treballem de manera competencial treballant les intel·ligències múltiples i ho fem mitjançant:

-       El treball cooperatiu

-       Rutines diàries utilitzant la llengua anglesa (speaking amb personal nadiu)

-       Bits d’intel·ligència

-       Psicomotricitat

-       Matemàtica manipulativa AXIOMA

-       Biblioteca escolar

-       Treball per centres d’interès

-       Interioritat (emocions)

-       Ús de les noves tecnologies: pissarra digital i tauletes

-       Jardí aromàtic

Aquesta etapa gaudeix de servei de logopèdia per treballar individualment si és necessari fonètica o dicció. Aquests problemes han d’estar resolts a l’acabar el 2n cicle d’EI per tal de no interferir i poder fer un bon aprenentatge de la lecto-escriptura.