Ed. Primària

L’etapa d’EP ha de mantenir la coherència amb l’EI i amb L’ESO garantint la coordinació pedagògica i facilitar la continuïtat del procés educatiu de l’alumne.

Els objectius que treballem en aquesta etapa són:

-       Formar ciutadans competents i responsables

-       Potenciar l’esperit crític

-       Facilitar eines als alumnes perquè siguin autònoms i lliures

-       Fomentar actituds solidàries

 

Aquests objectius els treballem de manera competencial potenciant:

-       El treball individual (dins les unitats didàctiques) que ens permet treballar:

·      Autonomia

·      Organització

·      Lateralitat

·      Distribució espaial

·      Grafia

·      Lògica

·      Raonament

-       El treball cooperatiu

-       Ús de la llengua anglesa (plastic arts, science i speaking amb personal nadiu)

-       Biblioteca escolar

-       Interioritat (emocions)

-       Ús de les noves tecnologies: pissarra digital i tablets

-       Hort urbà

Al llarg de l’etapa preparem als nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.

 

Activitats i Serveis

·      Convivènciesa partir de 5è de Primària: Durant una jornada, a l’inici de curs, els alumnes gaudeixen d’activitats i dinàmiques d’autoconeixement, de cohesió de grup i de reflexió i obertura a la transcendència.

·      Colònies

·      Concursos de Llengua, Ciència i Matemàtiques

·      Sortides Lúdico-Culturals

·      Logopèdia: per als alumnes de Cicle Inicial es disposa d’un servei de logopèdia per treballar individualment la fonètica i la dicció.

·      Servei psicopedagògic