Ed. Primària

 

Objectius

 

L’etapa d’Educació Primària ha de mantenir la coherència amb l’etapa d'educació infantil i amb la de l’ESO garantint la coordinació pedagògica i facilitant la continuïtat del procés educatiu de l’alumne.

Els objectius que treballem en aquesta etapa són:

 • Formar ciutadans competents i responsables
 • Potenciar l’esperit crític
 • Facilitar eines als alumnes perquè siguin autònoms i lliures
 • Fomentar actituds solidàries

 

Metodologia

 

Aquests objectius els treballem de manera interdisciplinar i global per mitjà de la integració de diferents metodologies i estratègies a l'aula:

 • L'aprenentatge basat en projectes: que integren diferents àrees curriculars i diferents llengües d'aprenentatge (català, castellà i anglès)
 • Els reptes individuals: que ens permeten treballar l'autonomia, l'organització, la lateralitat, la distribució espaial, la grafia, la lògica i el raonament
 • Matemàtica amb INNOVAMAT (https://innovamat.com/ca/)
 • El treball de les emocions: a partir de dinàmiques d'interioritat
 • Espai de natura: hort urbà i jardí aromàtic
 • Programació i robòtica
 • Personal nadiu en llengua anglesa 
 • Matèries curriculars en anglès (scièncie workshop, speaking, arts and crafts)
 • Science bits (https://www.science-bits.com/site/index.php?lang=ca&)

Al llarg de l’etapa preparem als nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.

 

Activitats i serveis

 

 • Activitat de piscina des de 1r fins a 3r de primària
 • Convivències a partir de 5è de Primària: Durant una jornada, a l’inici de curs, els alumnes gaudeixen d’activitats i dinàmiques d’autoconeixement, de cohesió de grup i de reflexió i obertura a la transcendència.
 • Colònies
 • Concursos de Llengua, Ciència i Matemàtiques
 • Sortides Lúdico-Culturals
 • Logopèdia: per als alumnes de cicle Inicial es disposa d’un servei de logopèdia per treballar individualment la fonètica i la dicció.
 • Servei psicopedagògic
 • Programa de detecció de talents