E.S.O.

Al col·legi Lestonnac-l’Ensenyança acompanyem a cada un dels nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge.

 

Objectius

 

Els objectius d’aquesta etapa són:

 • consolidar uns bons hàbits d’estudi
 • adquirir les estratègies necessàries per aprendre a aprendre
 • comprendre i expressar-se amb correcció en llengua catalana, castellana i llengua anglesa, esdevenint una llengua més d’aprenentatge
 • iniciar-se en l’estudi d’una segona llengua estrangera, l’alemany
 • integrar les noves tecnologies estiguin en l’aprenentatge com una eina facilitadora en el seu procés de creixement
 • fomentar un esperit crític constructiu per a que es defineixi un perfil d’alumne/a solidari, compromès amb la societat, responsable i amb hàbits saludables
 • acompanyar en la descoberta de qui són, contribuint en la recerca de la seva pròpia autoimatge
 • fomentar la tolerància, el respecte als altres, al món i a la natura
 • formar en valors, a través d’activitats com voluntariat, convivències, projectes específics de solidaritat i mitjançant un projecte de pastoral propi de la Companyia de Maria.

 

 

 

 

Metodologia

 

En l’etapa de l’ESO el currículum s'organitza en àmbits de coneixement. Els àmbits de coneixement són agrupacions de matèries que comparteixen les competències bàsiques específiques de cada àmbit i les competències transversals.

Per tal d’assolir les competències necessàries, en el col·legi Lestonnac-l’Ensenyança:

 • S’incorpora el treball cooperatiu com una metodologia més d’aula, emmarcat dins el Programa CAAC (Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar) i que permet als alumnes adquirir les estratègies necessàries per a treballar en equip de manera cooperativa, consensuant decisions, respectant acords i assumint compromisos individuals i col·lectius de millora.
 • S’impulsa l’anglès com a llengua d’aprenentatge juntament amb el català i el castellà. Per això el col·legi disposa de classes específiques d’speaking amb personal nadiu així com de matèries en llengua anglesa (parcial i/o total):
 • Ed. Visual i Plàstica
 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Tecnologia
 • Ed. Física
 • Els alumnes tenen la possibilitat d’acreditar els seu nivell d’anglès presentant-se als exàmens de Cambridge que es fan en el propi centre.
 • Els alumnes poden acreditar el seu nivell d'alemany amb els exàmens Goethe.
 • Es potencia l’aprenentatge i el bon ús de les noves tecnologies per mitjà de diferents matèries:
 • tallers STEAM
 • Programació i Robòtica  
 • S’ofereix un ampli ventall de matèries optatives a 4t d’ESO:
 • Economia 
 • Tecnologia
 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Informàtica
 • Llatí
 • Alemany
 • Ed. Visual i Plàstica
 • Estreta col·laboració amb el Conservatori de Música de Tarragona, la qual cosa permet adaptar i facilitar els horaris per a les possibles convalidacions de matèries.
 • Es disposa d’un servei d’orientació i suport psicopedagògic.
 • S’acompanya als alumnes per mitjà d’una atenció individual i grupal. S’entrevista periòdicament a les famílies per tal de fer un seguiment conjunt, família-escola, de l’alumne/a.

 

Activitats i serveis

 

Per als alumnes de l’ESO les activitats:

 • Convivències de 1r a 4t d’ESO: Durant dos dies, a l’inici de curs, els alumnes gaudeixen d’activitats i dinàmiques d’autoconeixement, de cohesió de grup i de reflexió i obertura a la transcendència.
 • Colònies (in English) a 2n d’ESO
 • Intercani amb Alemanya a 3r d'ESO
 • Viatge a Dublín a 4t d’ESO
 • Tallers de Comunicació Oral, declamació i oratòria
 • Teatre a 4t d’ESO
 • Concursos de Llengua, Ciència i Matemàtiques
 • Participació a la Lliga de Debat
 • Participació a la Lego-League
 • Club de Lectura
 • Xerrades d’Orientació Acadèmica
 • Sortides Lúdico-Culturals