Llar d'Infants

En aquesta etapa en què els nens i nenes tenen el primer contacte amb el col.legi, als més petits de la casa ( 0, 1 i 2 anys) els volem potenciar un desenvolupament integral en totes les àrees de coneixement i creixement.

Els infants de la nostra llar volem que:

- Siguin feliços

- Adquireixin habilitats socials

- Desenvolupin el llenguatge

- Adquireixin autonomia dels hàbits quotidians

- Aprenguin a pensar

- Treballin les emocions i les aprenguin a expressar

-S'iniciïn en la llengua anglesa

-Treballin la psicomotricitat per descobrir el seu propi cos

-Descobreixin la música amb audició directa d'instruments musicals (acordió, flauta, piano...) 

Compaginem totes les nostres activitats del dia a dia amb activitats en llengua anglesa, en les quals ens acompanyen professors nadius.