Llar d'Infants

 

En aquesta etapa en què els nens i nenes tenen el primer contacte amb el col·legi, als més petits de la casa (0, 1 i 2 anys) els volem potenciar un desenvolupament integral en totes les àrees de coneixement i creixement en un entorn afectiu que els proporcioni seguretat i confiança.

 

Objectius

A la llar d'infants Lestonnac es defineixen els següents objectius:

  • El Benestar emocional dels infants
  • L'adquisició d'habilitats socials
  • El desenvolupament del llenguatge
  • L'adquisició de l'autonomia en els hàbits quotidians
  • El foment del raonament lògic
  • L'expressió i gestió de les emocions
  • La immersió en la llengua anglesa per mitjà d'especialistes i de professorat nadiu 
  • El treball de la psicomotricitat per tal de fomentar el coneixement i domini del propi cos
  • El descobriment i gaudi de la música per mitjà de l'audició directa d'instruments musicals (acordió, flauta, piano...) 
  • La Manipulació i experimentació amb elements naturals

Tots aquest objectius es treballen en un entorn de col·laboració i relació estreta amb les famílies. Una comunicació fàcil, ràpida i directa amb les educadores permet dur a terme una atenció personalitzada, amb el focus en l'alumne i en el seu aprenentatge.