Grups Lestonnac

Els Grups Lestonnac són grups cristians de participació voluntària, dins de l’àmbit extraescolar,  que s’ofereixen als  centres Educatius de la Companyia de Maria,  des de 4t o 5è d’Educació Primària fins a Batxillerat. Pretenen, des del Projecte Educatiu i l’Espiritualitat de la Companyia de Maria, ajudar els nens, adolescents i joves a trobar el sentit de la seva vida en Jesús i en els valors de l’Evangeli, tot oferint-los alternatives que contribueixin al creixement de la seva Fe, l’elecció de vida i la inserció en la comunitat eclesial i a participar en la societat.

El grup és el principal mitjà pedagògic per a aprendre a conviure, a relacionar-se, a treballar en equip, a projectar futur i comprometre’s amb altres en un servei comú en la societat i en l’Església, sempre acompanyats per uns animadors que faciliten, a través del seu testimoni i el seu saber fer, que això sigui possible.

 

 

L’opció educativa dels Grups Lestonnac se centra en:

  • LA PERSONA: Centre de tota l’acció educativa, contribuint al desenvolupament de totes les seves capacitats a través d’una educació integral i integradora.
  • EL GRUP:Una educació que es realitza amb altres des d’una vivència conjunta i complementària, potenciant la participació, el diàleg, l’acollida, el treball en equip, la cooperació i la corresponsabilitat.
  • L’ACOMPANYAMENT a la persona en el creixement personal, en  l’obertura a la transcendència i posterior camí de la fe, des del respecte a la llibertat personal.
  • EL TEMPS LLIURE:Una educació que va més enllà de l’aula, d’allò acadèmic, cercant altres espais i temps educatius que afavoreixin  l’educació integral.
  • LA SOLIDARITAT, RESPONSABILITAT SOCIAL I EL DESENVOLUPAMENT:que dugui  els participants a implicar-se en la construcció d’un món més just i millor per a tots i tenint cura del planeta.

Grups Lestonnac és una activitat que fan els nens i nenes a partir de cinquè de primària i té lloc els divendres de 17h a 18h al col·legi. Amb jocs, sortides, manualitats, teatre, balls, etc. es treballen aspectes com la solidaritat, l’ajuda, l’acompanyament o la creativitat tot seguint els valors que Santa Joana de Lestonnac ens va ensenyar. Aquest any hem comptat amb uns 70 nens i nenes que han gaudit molt d’experiències diverses cada divendres.