Pastoral

 

 

Entenem per Pastoral tot procés que construeix l’escola segons els valors de l’Evangeli; propicia la trobada de la persona amb Jesucrist, l’acompanya en el seu creixement i la prepara per a inserir-se en la societat i col·laborar en la seva transformació.

La nostra proposta Pastoral contempla moltes dimensions: la interioritat, el sentit de comunió,  el compromís, la solidaritat, la celebració… Està oberta a tots els que se sentin convocats a viure-la en el marc educatiu i compartint un Projecte comú.

Alguns dels seus trets són:

 • La persona, centre de l’educació.
 • La comunitat, espai de convivència i relacions.
 • L’acompanyament personal i grupal dels alumnes.
 • El discerniment personal i la interioritat.

És en l’àmbit escolar i a través d’unes ofertes i propostes concretes que fem explícit que som col·legis d’orientació cristiana.

Accions dirigides a l’alumnat:

 • Ensenyament religiós escolar.
 • Celebracions.
 • Jornades de formació humano-cristiana (Convivències Cristianes).
 • Acció tutorial.
 • Solidaritat i Educació per al Desenvolupament.
 • Educació de la Interioritat.
 • Cada col·legi complementa…

En l’àmbit extraescolar, espai complementari i privilegiat d’acompanyament en el creixement en la Fe la participación en el qual és voluntària, també oferim:

 • Preparació i celebració de Sagraments.
 • Voluntariat
 • Grups Lestonnac.
 • Art Humanisme i Espiritualitat (AHE).
 • Xarxa Laical Companyia de Maria.

El projecte Pastoral és el conjunt d´objectius i accions encaminades a educar l´alumne tenint en compte la dimensió cristiana del nostre Projecte Educatiu.

L´objectiu principal és acompanyar els nois/noies ( 3-18 anys ), en el seu procés de maduració personal i de fe, en llur compromís dins la societat, des de la perspectiva cristiana i en la seva integració en una comunitat eclesial.

ACTIVITATS I ACCIONS

 

Les principals són:

 • Preparació de les celebracions de la fe: Inici de curs, Festa de la Presentació, Nadal, Festa de Sta. Joana.
 • Coordinació de la programació de l´àrea de Religió.
 • Motivació i preparació d´activitats relacionades amb el voluntariat ( dins i fora del col·legi ) i durant l´estiu amb els "Camps de Treball".
 • Preparació de les pregàries de cada matí.
 • Informació i participació de les diferents activitats que realitza la diòcesi.
 • Orientació dels alumnes cap a la seva parròquia.
 • Coordinar i donar orientació sobre les "Jornades de reflexió de la fe" o les convivències.
 • Motivar els adolescents perquè participin als "Grups Lestonnac".
 • Formar monitors per conduir els "Grups Lestonnac".
 • Informar i motivar els joves del col·legi perquè participin a les trobades organitzades per la Companyia de Maria.
 • Preparar activitats relacionades amb campanyes de solidaritat. Especialment les relacionades amb el FISC.

El FISC és una ONG ( Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria ) que treballa per eradicar la pobresa del Tercer i Quart Món i educar la solidaritat i la fraternitat entre els pobles.