Aprenentatge cooperatiu (CA/AC)

El Programa CA/AC (cooperar per aprendre / aprendre a cooperar) és un projecte que s'està duent a terme al col•legi que comprèn un conjunt d'estratègies metodològiques orientades a que els alumnes aprenguin a treballar en equip de forma cooperativa.

L'aprenentatge cooperatiu s'aconsegueix per mitjà del treball en tres àmbits diferents:


Àmbit A: Fa referència a les dinàmiques de cohesió de grup ("La teranyina", "La diana", etc.).
Àmbit B: Són les estructures cooperatives que permetran establir unes pautes per a garantir l'aprenentatge cooperatiu ("Llapis al mig", "Foli giratori", etc.).
Àmbit C: És el treball en equip, com a recurs i com a contingut.


Aquests àmbits es poden treballar des de qualsevol de les àrees organitzant la classe en equips de treball cooperatiu.


Aquesta metodologia fomenta:


• La personalització de l'ensenyament, tenint present les diferents individualitats.
• L'autonomia dels alumnes.
• Valors com el respecte i l'ajuda mútua.
• La motivació per l'aprenentatge.
• La responsabilitat.
• El raonament crític.
• L'adquisició de les competències bàsiques.