Secretaria i Administració

 

 

Horari d'Administració: 

o Matí: dilluns, dimecres i divendres de 9h a 9:30h 

o Migdia: dilluns, dimecres i divendres de 12:30 a 13:30h 

o Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 17h a 17:30h 

 

Horari de secretaria:

o Matí: de dilluns a divendres de 9h a 10h 

o Migdia: dilluns, dijous i divendres de 12h a 13h 

o Tarda: dimarts i dijous de 16:30h a 17:30h