Secretaria i Administració

 

 

Horari d'Administració: 

o Matí: de dilluns, dimecres i divendres de 9h a 11:30h 

o Tarda: dimarts i dijous de 16h a 17.30h 

 

Horari de secretaria:

o Matí: de dilluns a divendres de 9h a 13h

o Tarda: dimarts i dijous de 15:00h a 16:00h

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 per a les famílies