Col·legi Lestonnac l'Ensenyança de Tarragona

Col·legi Lestonnac l'Ensenyança de Tarragona

Suport Vital Bàsic

La formació de la ciutadania és una necessitat si volem assolir una millora en les taxes de supervivència de les víctimes de mort sobtada.

 

La supervivència d’aquestes persones depèn de dos grans pilars: la realització precoç de maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) i l'accés ràpid a la desfibril·lació. Si el testimoni de l’aturada cardíaca comença de seguida les maniobres de RCP, la supervivència és de 2 a 3 vegades més gran que quan no s'inicien.

L’alumnat del nostre centre pren consciència de la importància del seu paper com a membre actiu de la societat, participant com a ciutadans, que ajuden altres ciutadans. 

Futurs alumnes