Col·legi Lestonnac l'Ensenyança de Tarragona

Col·legi Lestonnac l'Ensenyança de Tarragona

Secundària

El futur ens espera

Treball per projectes

Partim de reptes actuals i motivadors per l’alumnat per treballar en projectes interdisciplinars, amb l’objectiu que relacionin sabers nous amb els que ja coneixen.

L’estudiant al centre de l’educació

Potenciem les capacitats individuals per fer-lo responsable del seu aprenentatge, ajudant-lo a desenvolupar les seves habilitats i inquietuds promovent l’esforç i l’excel·lència.

Compromesos amb l’entorn

Combinem l’arrelament de l’escola a la ciutat amb la consciència global dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per tal d’esdevenir ciutadans compromesos i crítics amb la transformació de la nostra societat.

Acció tutorial

Acompanyem de forma personal i acadèmica l’alumnat i mantenim una relació continuada amb les famílies per tal d’optimitzar el procés d’aprenentatge i creixement de cada alumne.

En l'etapa de secundària acompanyem a cada un dels nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge, establint com objectius principals l'adquisició d'uns bons hàbits d'estudi, cultivar les estratègies necessàries per aprendre a aprendre i guiar-los en la descoberta de qui són, contribuint en la recerca de la seva pròpia autoimatge.

Considerem el desenvolupament de l'alumne en la seva totalitat, és per això que vetllem pel seu benestar emocional i fomentem un esperit crític constructiu per a que es defineixi un perfil d’alumne/a solidari, compromès amb la societat, responsable i format en els valors propis de la Companyia de Maria.

Contacta amb nosaltres

Nom
Email
Missatge

Projectes d'innovació

Activitats complementàries

Equip docent

Calendari i horaris

Futurs alumnes